El Pinell de Brai

La Pianola
Terra Alta (Tarragona)
1.012 habitants
El centre polivalent on s'havia de fer la votació és precintat. L'urna es trasllada a La Pianola.