Girona

Centre Cívic Pla de Palau - Biblioteca Ernest Lluch
Gironès (Girona)
99.013 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
Els Agents antiavalots de la Policía Nacional arriben i aparten els votants que protegeixen el col·legi electoral
Càrrega Policial
Diversos moments de l'actuació policial.