Girona

Escola Pública Joan Bruguera
Gironès (Girona)
99.013 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades
La Policía Nacional carrega contra els votants, un cop a dins, requisaran l'urna
Càrrega policial a l'entrada
Els agents aparten la gent
Cordó policial y apartant els votants