Granada

Comandancia de la Guardia Civil de Granada
Gent acomiadant els vehicles de la Guardia Civil que es dirigeixen a Catalunya.
Aplaudiments, "Viva la Guardia Civil", "Viva España"