Ivorra

Per determinar
Segarra (Lleida)
107 habitants

Els anitavalots de la Guardia Civil pregunten si obriran la porta del col·legi electoral. Ja és obert. No carreguen. S’emporten l’urna, pero no és la del Referéndum.

Els anitavalots volen entrar al col·legi electoral. És obert.