La Seu d’Urgell

Centre Cultural Les Monges
Alt Urgell (Lleida)
12.015 habitants
Guardia CivilMossos d'Esquadra Col·legi clausurat
Aquest centre és l'únic que queda obert quan es rep l'avis que puja la Guardia Civil. La gent es disposa a protegir-lo. La Guardia Civil no va arribar a actuar. Finalment el centre tanca abans d'hora.