La Torre de Claramunt

CEIP Torrescasana
Anoia (Barcelona)
4 habitants
S'hi vota amb normalitat, gent protegint el col·legi electoral durant la nit.