Les Franqueses del Vallès

Escola Guerau de Liost
Vallès Oriental (Barcelona)
19.584 habitants
Es vota amb normalitat.