Lleida

Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya
Segrià (Lleida)
137.327 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades Col·legi clausurat
Càrrega policial de la Policía Nacional
Arriben els agents
Aparten els votants