Lleida

Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Segrià (Lleida)
137.327 habitants
Es vota amb normalitat.