Manresa

Escola Pare Algué
Bages (Barcelona)
75.152 habitants
Es vota amb normalitat.