Murcia

Comandancia de la Guardia Civil de Murcia
Gent acomiadant els vehicles de la Guardia Civil que es dirigeixen a Catalunya.
Sortida dels vehicles
Gravació des de l'interior
Sortida de la Comandancia de la Guardia Civil