Olot

Escola Bressol Sant Pere Màrtir
Garrotxa (Girona)
34.194 habitants
Es vota amb normalitat.