Reus

Escola Pompeu Fabra
Baix Camp (Tarragona)
103.123 habitants
Es vota amb normalitat.
A les vuit del matí.