Sabadell

Consell de Joves.
Vallès Occidental (Barcelona)
209.931 habitants
Es vota amb normalitat.
Dia abans.