Sabadell

Escola Font Rosella
Vallès Occidental (Barcelona)
209.931 habitants
Es vota amb normalitat.