Salt

Centre Social Mas Mota
Gironès (Girona)
29.836 habitants
El centre es clausura i es convida la gent a anar al Pavelló Santa Eugènia de Girona.