Sant Feliu de Llobregat.

Institut Martí Dot
Baix Llobregat (Barcelona)
44.198 habitants
Es vota amb normalitat fins que arriben els antiavalots dels Mossos. Intenten desallotjar el centre però no poden. Les votacions s'interrompen però es tornen a reiniciar. Finalment el centre tanca abans.
Els Mossos intenten desallotjar el centre però no poden.