Terrassa

Centre Cívic de Bonaire.
Vallès Occidental (Barcelona)
218.535 habitants
Inicialment s'havia de votar al Centre d'Esports Bonaire però es decdeix canviar el lloc de votació.