Tornabous

Casa de la Vila
Urgell (Lleida)
858 habitants
Es vota amb normalitat.
Els Mossos arriben al centre.