Tortosa

Institut Joaquín Bau
Baix Ebre (Tarragona)
33.445 habitants
Els Mossos es presenten i aixequen acta. No clausuren el centre electoral
Els Mossos arriben a l'institut Joaquín Bau de Tortosa