Vic

Casal Mossèn Josep Guiteras.
Osona (Barcelona)
43.964 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha activitats durant tot el cap de setmana.