Vilanova i la Geltrú.

Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET)
Garraf (Barcelona)
66.274 habitants
Es vota amb normalitat.