Sant Feliu de Llobregat

Centre de Formació i Innovació Ocupacional.
Baix Llobregat (Barcelona)
44.198 inhabitants
It was possible to vote normally.