Tarragona

Serveis Territorials de Cultura.
Tarragonès (Tarragona)
131.507 inhabitants
It was possible to vote normally.