Barcelona

Escola Superior Disseny i d'Art i Llotja de Sant Gervasi
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 inhabitants
It was possible to vote normally.
Un hombre mayor con dificultades para caminar, va a votar,.