El Bruc

Escola El Bruc
Anoia (Barcelona)
1.988 inhabitants
There is an important deployment by the Mossos d'Esquadra.