Esparreguera

Institut El Castell
Baix Llobregat (Barcelona)
21.889 inhabitants
It was possible to vote normally.