Llorenç del Penedès

Casa de Cultura
Baix Penedès (Tarragona)
2.302 inhabitants
It was possible to vote normally.