Martorell

Associació de Veïns el Pla.
Baix Llobregat (Barcelona)
27.681 inhabitants
It was possible to vote normally.