Martorell

Llar d'Infants Les Torretes
Baix Llobregat (Barcelona)
27.681 inhabitants
It was possible to vote normally.