Sant Feliu de Guíxols

Escola l'Estació.
Baix Empordà (Girona)
21.721 inhabitants
It was possible to vote normally despite the computer network problems.