Centre de Formació d'Adults de La Verneda
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitantes
Se vota con normalidad.