Pineda

Maresme (Barcelona)
Guardia CivilPolicía Nacional

Tranquilitat a Pineda després de la sortida de matinada dels efectius que dormien als hotels. A la 1 del migdia una forta presència de la Policia Nacional per la sortida de mes efectius en autobús que talla la N-II fa pausar les votacions que continuen mes endavant. De nit tornen els polícies als hotels a on son rebuts pels seus companys amb càntics.

Sortida de cotxes de la PN
Rebuda pels companys a l'hotel
Benvinguda a l'hotel