Sabadell

Associació de Veïns de Can Feu
Vallès Occidental (Barcelona)
209.931 habitantes
Se vota con normalidad.