Sabadell

Escola Sant Julià.
Vallès Occidental (Barcelona)
209.931 habitantes
Se vota con normalidad.
Cantando "L'Estaca"