Sant Feliu de Llobregat

Centre de Formació i Innovació Ocupacional.
Baix Llobregat (Barcelona)
44.198 habitantes
Se vota con normalidad.