Terrassa

Centre de Formació d'Adults Ramon Llull
Vallès Occidental (Barcelona)
218.535 habitantes
Se vota con normalidad.