Torredembarra

Col·legi Molí de Vent
Tarragonès (Tarragona)
15.726 habitantes
Se vota con normalidad.