Tortosa

Casal Multiusos de Remolins
Baix Ebre (Tarragona)
33.445 habitantes
Mossos d'Esquadra Colegio clausurado
Los Mossos d'Esquadra cierran el colegio electoral a las 18h
Agentes de los Mossos d'Esquadra acordonan y cierran el colegio electoral.