Argentona

La Velcro
Maresme (Barcelona)
12.133 habitantes

Gran concentració de votants per protegir el col·legi i tensió amb els Mossos d’Esquadra, que intenta accedir sense èxit, hi ha massa gent. S’acaba votant amb normalitat.

Hi ha avisos que la Guàrdia Civil té com a objectiu el col·legi electoral i podria actuar. La Guàrdia Civil es confon i visita la nova fàbrica de «La Velcro» (als afores) en lloc d’anar a l’antiga fàbrica, on actualment hi ha un Casal de Jóvenes.

Tensión con los Mossos d'Esquadra, quieren acceder pero hay demasiada gente