Cambrils

Institut Cambrils.
Baix Camp (Tarragona)
32.855 habitantes
Se vota con normalidad.
Cantqando "Els Segadors"