Canet de Mar

Escola de Teixits
Maresme (Barcelona)
14.423 habitantes
Se vota con normalidad.
Cantando "Els Segadors"