Conca de Dalt

Ajuntament
Pallars Jussà (Lleida)
445 habitantes
Se vota con normalidad.