Corbera de Llobregat.

Escola El Corb
Baix Llobregat (Barcelona)
14.439 habitantes
Se vota con normalidad.