Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura

Oficines Municipals
Baix Empordà (Girona)
1.296 habitantes
Se vota con normalidad.