Martorell

Associació de Veïns el Pla.
Baix Llobregat (Barcelona)
27.681 habitantes
Se vota con normalidad.