Olesa de Montserrat

Associació de Veïns del barri del Poble Sec.
Baix Llobregat (Barcelona)
23.552 habitantes
Se vota con normalidad.
Llegan los Mossos.
Aplausos a la gente mayor que vota