Sant Cugat del Vallès

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura.
Vallès Occidental (Barcelona)
89.516 habitantes
Se vota con normalidad a pesar de los problemas informáticos.