Abrera

IES Voltrera
Baix Llobregat (Barcelona)
12.363 habitants
Molta gent es concentra fora de l'institut per protegir el centre.